Niepoprawna pisownia

mencze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

męczę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

męcze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

menczę

Niepoprawna pisownia