Niepoprawna pisownia

częsie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzęsie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czensie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzensie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszęsie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżęsie

Niepoprawna pisownia