Niepoprawna pisownia

mało-mówny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

małomówny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mało mówny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

małomuwny

Niepoprawna pisownia