Niepoprawna pisownia

lotniczom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lotniczą

Poprawna pisownia