Niepoprawna pisownia

z późnieni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spóźnieni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spuźnieni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpóźnieni

Niepoprawna pisownia