Poprawna pisownia

Libii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Libi

Niepoprawna pisownia