Poprawna pisownia

lepsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

leprze

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu: „przewlekła choroba zakaźna skóry i zakończeń nerwowych; trąd; choroba Hansena”

Niepoprawna pisownia

lepże

Niepoprawna pisownia