Obie poniższe formy są bezbłędne, jednak każdą z nich użyjemy w innym kontekście, dlatego zachęcamy do lektury znaczeń i przykładów.

Poprawna pisownia

lekko strawna

Poprawna pisownia, znaczenie: używamy zapisu rozdzielnego, gdy słowo nie odnosi się do cech na stałe przypisanych do konkretnego obiektu, na przykład: Jadłem dziś danie, które było lekko strawne.


Poprawna pisownia

lekkostrawne

Poprawna pisownia, znaczenie: pisowni łącznej używamy, jeśli chcemy w ten sposób opisać trwałą cechę posiłku, na przykład: To danie jest lekkostrawne.