Niepoprawna pisownia

leczom

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa „leczo” (nazwa tradycyjnej potrawy kuchni węgierskiej).


Poprawna pisownia

leczą

Poprawna pisownia