Poprawna pisownia

lat

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

roków

Niepoprawna pisownia, dawne znaczenie: posiedzenie sądowe; termin stawiania się w sądzie; pozew sądowy.