Niepoprawna pisownia

kuźnii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuźni

Poprawna pisownia