Niepoprawna pisownia

kurjozalni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuriozalni

Poprawna pisownia