Poprawna pisownia

kulisty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kólisty

Niepoprawna pisownia