Niepoprawna pisownia

kszak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krzak

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kżak

Niepoprawna pisownia