Niepoprawna pisownia

krasnolutek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krasnoludek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krasnolótek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krasnolódek

Niepoprawna pisownia