Niepoprawna pisownia

kózyni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuzyni

Poprawna pisownia