Niepoprawna pisownia

kostuha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kostucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

koztucha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kostócha

Niepoprawna pisownia