Poprawna pisownia

kostucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kostuha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

koztucha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kostócha

Niepoprawna pisownia