Niepoprawna pisownia

kóropatfa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuropatwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kuropatfa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kóropatwa

Niepoprawna pisownia