Poprawna pisownia

konkurencyjny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konkuręcyjny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkórencyjny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąurencyjny

Niepoprawna pisownia