Poprawna pisownia

komóra

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: telefon komórkowy.


Niepoprawna pisownia

komura

Niepoprawna pisownia