Niepoprawna pisownia

komformista

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konformista

Poprawna pisownia, znaczenie: osoba bezkrytyczne akceptująca obowiązujące lub narzucane poglądy, normy i wartości.


Niepoprawna pisownia

konformizta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konwormista

Niepoprawna pisownia