Niepoprawna pisownia

kóltywator

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kultywator

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kuldywator

Niepoprawna pisownia