Niepoprawna pisownia

kłócićsię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kłócić się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kucić się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kócić się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłucić się

Niepoprawna pisownia