Niepoprawna pisownia

klałn

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klaun

Poprawna pisownia