Niepoprawna pisownia

kązek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kąsek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konsek

Niepoprawna pisownia