Poprawna pisownia

każe mi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karze mi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

każemi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

karzemi

Niepoprawna pisownia