Niepoprawna pisownia

katharzis

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

katharsis

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

katarsis

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

katarzis

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

katcharsis

Niepoprawna pisownia