Poprawna pisownia

jury

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żyri

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żiri

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żyrii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żirii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

juri

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jurii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żyryj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żyrji

Niepoprawna pisownia