Poprawna pisownia

Julci

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „Julcia” – zdrobnienia imienia żeńskiego Julia.


Niepoprawna pisownia

Jólci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Julcii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Jólcii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Jóldzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Juldzi

Niepoprawna pisownia