Poprawna pisownia

jeżozwierz

Poprawna pisownia, znaczenie: gatunek roślinożernego ssaka z rodziny jeżozwierzowatych, którego stronę grzbietową pokrywają kolce będące przekształconymi włosami.


Niepoprawna pisownia

jerzozwież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jeżo zwierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jeżo-zwierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jerzozwierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jeżozwież

Niepoprawna pisownia