Niepoprawna pisownia

jedno-tarczowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednotarczowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno tarczowe

Niepoprawna pisownia