Niepoprawna pisownia

jadkę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jatkę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jatke

Niepoprawna pisownia