Poprawna pisownia

iść jak po grudzie

Poprawna pisownia, znaczenie: przychodzić z trudem, iść bardzo ciężko.


Niepoprawna pisownia

iść jak pogrudzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

iść jak po gródzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

iść jak pogródzie

Niepoprawna pisownia