Niepoprawna pisownia

inwantylny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

infantylny

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie osoby dorosłej, zachowującej się nieadekwatnie do wieku (niedojrzale, jak dziecko), inaczej naiwny bądź niepoważny – świadczący o czyjejś niedojrzałości (np. infantylny komentarz).


Niepoprawna pisownia

in fantylny

Niepoprawna pisownia