Poprawna pisownia

intuicja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

intóicja

Niepoprawna pisownia