Niepoprawna pisownia

instróment

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

instrument

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

inztrument

Niepoprawna pisownia