Poprawna pisownia

identyfikatory

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

idyntyfikatory

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

identyfikadory

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

itentyfikatory

Niepoprawna pisownia