Niepoprawna pisownia

hwili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chwilii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chfili

Niepoprawna pisownia