Poprawna pisownia

horror

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

horor

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chorror

Niepoprawna pisownia