Niepoprawna pisownia

hondryty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chondryty

Poprawna pisownia, znaczenie: rodzaj meteorytów kamiennych, które składa się w głównie z oliwinu i piroksenów.