Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

hobbistyczna

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

hobbystyczna

Poprawna pisownia