Niepoprawna pisownia

hłud

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłód

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chłud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hłód

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chłót

Niepoprawna pisownia