Niepoprawna pisownia

stuczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sztuczna

Poprawna pisownia