Poprawna pisownia

heroiczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cheroiczne

Niepoprawna pisownia