Niepoprawna pisownia

góz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

guz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gus

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako akronim GUS – Główny Urząd Statystyczny (pisane wielkimi literami).

Niepoprawna pisownia

gós

Niepoprawna pisownia