Niepoprawna pisownia

gómki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gumki

Poprawna pisownia