Poprawna pisownia

głucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gucha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

głuha

Niepoprawna pisownia