Poprawna pisownia

głoska

Poprawna pisownia, znaczenie: najmniejszy element mowy ludzkiej, niepodzielny artykulacyjnie i słuchowo. Inaczej dźwięk mowy.


Niepoprawna pisownia

głozka

Niepoprawna pisownia