Poprawna pisownia

nie zamierzacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezamierzacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezamieżacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zamieżacie

Niepoprawna pisownia